Black Tornado med sit hingsteføl

Idag kan vi vise hvor godt vort en uge gamle hingsteføl efter Appel au Maitre og vor Pivotal hoppe, Black Tornado ser ud i det fynske forår.

Black Tornado med hingste føl efter Appel au Maitre

Vi er glade for at eje en Pivotal avlshoppe, idet Pivotal er Europas klart førende morfars hingst med det bedste afkom p.t. værende, fireårige Cracksman (Frankel). Han regnes for at være Europas bedste hest p.t. med et officielt formal på 130.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square