Edge of Darkness


Edge of Darkness hedder vort 2 årige opdræt som vi troede at have solgt på sidste års åringsauktion.

Første efter en længere tvist meldte svenske Erna van Doorn sig på banen og købte hende. Hun er nu i træning hos Ylva Brandt på Bro Park og tegner lovende.

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square